Just 4funcharityparty 2018 vrijdag 26 januari

wie zijn wij ?

Just4Fun Charity is een non-profit organisatie die fondsen inzamelt voor verschillende goede doelen.  De organisatie wordt gedragen door “The Magnificent 10”, een enthousiaste groep mensen uit Leut (B), die geheel belangeloos en op vrijwillige basis initiatieven neemt ten voordele van het goede doel.

Het verhaal startte in 2014 toen het sportieve groepje uit Leut ging deelnemen aan de Carglass Triatlon in Keulen.  Los van het fantastische sportieve evenement, werden de deelnemers geconfronteerd met de Giving Back en Africa Tikkun initiatieven van Carglass.  Carglass schenkt elk jaar vele duizenden Euro’s aan deze organisaties waardoor er in de Zuid Afrikaanse townships voor vele gezinnen, en met name de kinderen een beter leven en vooral een betere toekomst ontstaat.  Daarnaast doneert Giving Back substantiële bedragen aan het Kinderkrankenhaus in Keulen.

In de ban van het sportieve evenement, en vooral begeestert door de prachtige initiatieven van Carglass, besloten de sportievelingen uit Leut dat ook zij iets moesten terug doen aan de gemeenschap.  Zo werd in het najaar van 2014 de Just4Fun Charity organisatie geboren.

De Just4Fun Charity organisatie organiseert een jaarlijkse Party waarbij de volledige netto opbrengsten integraal worden geschonken aan enerzijds Giving Back / Africa Tikkun, met daarnaast altijd een plaatselijke organisatie of vereniging die goede dingen doen voor mensen in de onmiddellijke omgeving rondom Leut.

 

 

Just 4funcharityparty 2018 vrijdag 26 januari

De “The Magnificent 10” bestaat uit:

 

Foto bovenste rij:

Angelo Cavur, Marcel Verdickt, Rebecca Berghaus (gast), Huberte Venken, Jean-Pierre Filippini,  Linda Schoeters, Danny Duque, Domien van Reempts, Saidja Willems, Ronny Vranken, Wine Pernot, Eric Kellens.

 

Foto onderste rij:

Raf Belemans, Christel Schoofs, Ilse Kubben, Tamara Feyen, Inge Hennus, Sandra Gorissen, Denise Cardinaels, Hilde Breuls, Carla Ferraris.

NET ZOALS BIJ DE VORIGE EDITIES ZAL DE GEHELE NETTO OPBRENGST INTEGRAAL WORDEN GESCHONKEN AAN HET GOEDE DOEL.

De just 4 fun Charity party  2017

GOEDE DOELEN 2017

Goed doel 1

MIKADOOTJES Maasmechelen is een enthousiaste groep vrijwilligers die geheel zelfstandig de kinderopvang voor kinderen organiseert, die vaak in de reguliere opvang geen plaatsje vinden.  Het gaat hier voornamelijk over kinderen met bijzondere aandoeningen en zorgen, zoals bijvoorbeeld ADHT.

 

Zij organiseren de opvang helemaal zelf, en in principe financieren ze alles zelf.  Zeer binnenkort zal een lokaal dat ter beschikking is gesteld voor een stukje worden aangepast aan de bijzondere noden van de kinderen.  Materialen, helpende handen en zeker ook geld zijn hierbij belangrijk.  Alle hulp is in ieder geval welkom.

 

 

 

Wij zijn bijzonder blij dat wij naast Africa Tikkun/Giving back, de twee bovenstaande plaatselijke goede doelen kunnen ondersteunen met onze Just4Fun Charity party, en zullen wederom ons best doen om zoveel mogelijk fondsen te verzamelen voor deze prachtige initiatieven.

Goed doel 2

OPEN HART MAASMECHELEN  is een kleine vrijwilligers organisatie die zich als doel stelt om op Kerstavond een compleet feest te organiseren voor minderbedeelde personen die met de feestdagen alleen thuis zitten, geen familie meer hebben, hun partner verloren hebben, enz.  Voor deze mensen willen ze op Kerstavond echt iets speciaal betekenen.

 

In 2015 organiseerden zij dit bijzondere Kerstfeest voor het eerst, met een onwaarschijnlijk succes.  Het leverde hun aan het einde van de avond zo maar eventjes 140 tevreden, dankbare en lachende gezichten op, …  Het was voor de deelnemers maar ook voor de organisatie een avond om nooit te vergeten.

 

Geïnspireerd door deze prachtige ervaring heeft het team van OPEN HART MAASMECHELEN besloten om voortaan ieder jaar zulk een bijzonder Kerstfeest te organiseren, met als belangrijkste missie, minderbedeelde eenzame Maasmechelaren een onvergetelijke avond bezorgen.

Goed doel 3

Ons derde goede doel  wordt opnieuw Giving Back / Afrika Tikkun.

Africa Tikkun houdt zich specifiek bezig met de ondersteuning en de ontwikkeling van de kansarme gemeenschap met in het bijzonder de kinderen in de townships in Zuid Afrika.  Het centrale thema van Afrika Tikkun is ondersteunen en helpen zodat men zelfvoorzienend wordt.  Afrika Tikkun ondersteunt rechtstreeks meer dan 750.000 gezinnen en vooral kinderen, waarbij naast voedselprogramma´s, sport en bezigheidsfaciliteiten worden aangeboden.  Een groot deel van de middelen wordt echter gebruikt om de scholing en opleiding van kinderen en jongeren te verbeteren, opdat toekomstige job kansen gemaximaliseerd kunnen worden.   Afrika Tikkun steunt ook met concrete medische hulpprogramma`s en sociale voorzieningen, waardoor de ondersteunde kinderen vooral moed, hoop en vernieuwd zelfvertrouwen putten.

opbrengst

Wij schonken in 2017 zo maar eventjes 12.750 € aan deze drie goede doelen.

Mikadootjes Maasmechelen ontving 2000 € voor renovatie lokalen voor hun naschoolse opvang voor kinderen met bijzondere aandoeningen, Open Hart Maasmechelen kreeg 2000 €  opdat hun komend Kerstfeest voor mensen met beperkte financiële middelen een spetterend succes zal worden en natuurlijk ons Zuid Afrikaans project Afrika Tikkun die het restant van 8750 € ontvingen voor de weeskinderen in de townships waardoor weer heel wat kinderen voeding en onderricht krijgen.

 

 

 

GoedE doelEN 2016

Goed doel 1

Zoals de traditie het wil, hebben we als eerste goed doel voor deze editie van onze Party gekozen voor een meer plaatselijk goed doel.

Dit jaar is onze keuze gevallen op een bijzonder project in de schoot van De Meander in Stokkem.

De Meander is een voorziening voor mensen met een mentale handicap die een Gedenktuin gaat oprichten waar bewoners hun overleden vrienden en vriendinnen kunnen herdenken op een bijzonder speelse, originele en vanzelfsprekend aangepast serene manier.  Binnen die Gedenktuin zal er een weersbestendige touchscreen worden opgesteld waarbij bewoners via interactieve software mooie herinneringen en de favoriete muziek van hun overleden vriend of vriendin kunnen oproepen.  Op die manier wordt op pedagogisch verantwoorde wijze, en aangepast aan de denk en doe wereld van de bewoners een zeer toegankelijk platform geboden om op de meest leuke manier de waardevolle jarenlange vriendschappen te herdenken en te koesteren.  En precies omdat dit herdenken voor de bewoners met een mentale handicap niet altijd vanzelfsprekend blijkt, zal deze gedenktuin en de touchscreen een zeer belangrijke rol gaan spelen.

Goed doel 2

Ons tweede goede doel duo wordt opnieuw Giving Back / Afrika Tikkun.

Africa Tikkun houdt zich specifiek bezig met de ondersteuning en de ontwikkeling van de kansarme gemeenschap met in het bijzonder de kinderen in de townships in Zuid Afrika.  Het centrale thema van Afrika Tikkun is ondersteunen en helpen zodat men zelfvoorzienend wordt.  Afrika Tikkun ondersteunt rechtstreeks meer dan 750.000 gezinnen en vooral kinderen, waarbij naast voedselprogramma´s, sport en bezigheidsfaciliteiten worden aangeboden.  Een groot deel van de middelen wordt echter gebruikt om de scholing en opleiding van kinderen en jongeren te verbeteren, opdat toekomstige job kansen gemaximaliseerd kunnen worden.   Afrika Tikkun steunt ook met concrete medische hulpprogramma`s en sociale voorzieningen, waardoor de ondersteunde kinderen vooral moed, hoop en vernieuwd zelfvertrouwen putten.

opbrengst 2016

Wij schonken in 2016 zo maar eventjes 12.731 € aan deze twee goede doelen.

Aan het plaatselijke goede doel “Meander Stokkem – herdenkingstuin” werd 3.000 € gedoneerd, en het integrale overige bedrag van niet minder dan 9.731 € werd geschonken aan Giving Back/Africa Tikkun.

 

 

GoedE doelEN 2015

www.hartvoorkinderen.be

 

Goed doel 1

 

Hart voor kinderen is een vereniging  de hulp biedt aan kansarme, zieke of verwaarloosde kinderen. Daarbij maakt huidskleur, religie, partijpolitiek van de ouders, ... niets uit. Onze enige betrachting is het hulpbehoevende kind enigszins bij te staan zonder daarbij andere hulpinstanties voor de voeten te lopen. We geven hierbij enkele concrete voorbeelden van gevallen waarbij we hulp zouden kunnen bieden:

 

Kinderen die niet de financiële middelen krijgen om zich in te schrijven in een sportclub of niet de nodige sportuitrusting kunnen aankopen.

Kinderen die niet de mogelijkheid hebben om met hun school op bos- of zeeklassen te gaan omdat ze de nodige materialen niet kunnen aankopen.

 

Kinderen die geen DVD's of multimediamiddelen kunnen huren in de bibliotheek.

Kinderen die geen theater, concert of film kunnen bijwonen.

Kinderen die niet de nodige schoolbenodigdheden kunnen aankopen

Kinderen die ...

 

Wij schonken 2000 € van onze netto opbrengst aan dit goed doel.  Wij zijn ervan overtuigd dat met onze schenking mooie dingen waargemaakt kunnen worden.

Goed doel 2

opbrengst 2015

Wij schonken in 2015 zo maar eventjes 6000 € aan deze twee goede doelen.  Wij weten zeker dat onze schenking bijdrage zal leveren aan een beter leven voor de mensen in de Townships in Zuid Africa.

Website Powered by my-designs.be